Dong Hanjun
Tel:13112320868


Regional Sales Contact

South China
(Guangzhou,Shenzhen,Zhongshan)

Tang Fucheng

Tel:13603064343

South China
(Hainan,Guangxi,Fujian)

Yuan Feng

Tel:18023015801

East China
(Anhui,Shanghai,Jiangsu,Jiangxi,Zhejiang)

Xu Lei

Tel:18688104137

Central China (Beijing,Tianjin)

You Hui

Tel:18688970957

Central China (Hubei,Henan)

Zhang Wen

Tel:18673299566

Southwest China
(Hunan, Yunnan, Guiyang, Sichuan, Chongqing)

Xie Jijia

Tel:18673299569

Zhuhai

Xu Peng

Tel:15992653784

Shaanxi

Li Junwen

Tel:13572825770

Shandong

Ding Yong

Tel:13318490288

  • © China Singyes Solar Technologies Holdings Limited. All Rights Reserved.
  • Disclaimer | Terms of Use